Горелки за нестандартни горива – за БИОГАЗ

Работа на горелка с Биогаз: След дългогодишни разработки на горивната технология RIELLO предлага на своите партньори и клиенти горелки с възможност за работа едновременно с две горива – метан и биогаз. Реализирането на горивния процес се осъществява посредством два работни газови мултиблока, превключвани в различен режим от управляващо табло в зависимост от концентрацията и отчиската на биогаза. Този начин на управление гарантира безпроблемна работа на котела и непрекъснатост на процеса на горене.

Необходими параметри на биогаз за достигане на готовност за изгаряне:
Калоричност: 6,5 kW/Nm3
Концентрация на Метан: 65%
Максимално съдържание на H2S: < 0,1%
Съдържание на CO2: 35%
Максимално съдържание на H2S: < 0,1%
Съдържание на водни пари: –
Минимално входно налягане: 50mbar

Търси продукт

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.

Call Now Button