• Горелки за нестандартни горива – за Биогаз

  Работа на горелка с Биогаз: След дългогодишни разработки на горивната технология RIELLO предлага на своите партньори и клиенти горелки с възможност за работа едновременно с две горива – метан и биогаз. Реализирането на горивния процес се осъществява посредством два работни газови мултиблока, превключвани в различен режим от управляващо табло в зависимост от концентрацията и отчиската на биогаза. Този начин на управление гарантира безпроблемна работа на котела и непрекъснатост на процеса на горене.

  Необходими параметри на биогаз за достигане на готовност за изгаряне:
  Калоричност: 6,5 kW/Nm3
  Концентрация на Метан: 65%
  Максимално съдържание на H2S: < 0,1%
  Съдържание на CO2: 35%
  Максимално съдържание на H2S: < 0,1%
  Съдържание на водни пари: –
  Минимално входно налягане: 50mbar

 • Двустепенни мазутни горелки Сeрия Press N

  Горелките от серия PPRESS N са с мощност от 171 до 1140 kW. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи фабрики. Горелките са двустепенни. Сервомотор регулира автоматично отварянето на въздушната клапа, за да се получи оптималния дебит на въздуха за двете степени. Горелките са оборудвани с микропроцесорен програматор с бутон за индикация на състоянието и причините за грешка. Горивната глава може да се регулира в зависимост от необходимата мощност, това гарантира оптималното горене. Горелките от тази серия се предлагат с два размера на горивната глава – стандартна дължина и дълга горивна глава, което ги прави съвместими с всички видове модели котли, които се предлагат на пазара. Базовата
  версия на тези горелки е разработена за работа с мазут с вискозитет 7°E, но ако бъдат оборудвани със специален подгревателен кит, горелките могат да работят и с гориво с по-висок вискозитет. Системата с плъзгачи, която позволява издърпването на горелката назад без да се сваля от котела, дава бърз и лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което значително улеснява поддръжката и обслужването на горелката.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Едностепенни газ / нафта горелки Серия D

  Серия комбинирани едностепенни горелки RIELLO 40 е проектирана за термичен диапазон от 35 до 197 kW, c приложение към водогрейни котли, генератори за горещ въздух, котли с диатермично масло и др., според Европейски норми EN 267 и EN БДС 676:2001.
  Отлична работа с нафта, природен или втечнен газ и висока сигурност – когато желаната термична мощност не може да се постигне в случаите на работа с газ, се преминава на работа с нафта. Горелките имат съвременен дизайн, редуцирани размери и лесно техническо обслужване. Капакът на горелката е звукоизолиран.
  Всяка част е собствено и гарантирано, оригинално производство на RIELLO.
  Изборът на горелка и газова арматура, настройването и пускът, а в процеса на работа и техническото обслужване винаги се извършват от специалист.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Едностепенни мазутни горелки Сeрия Riello 40 N

  Едностепенните мазутни горелки от серията 40 N са разработени да задоволят необходимостта от използване на мазут, като гориво за отоплителни инсталации и промишлени производства. Серията покрива мощности от 34 до 217 kW и включва два модела. Горелките са изработени от основните за серията RIELLO 40 компоненти, но освен тях имат и специфични компоненти необходими за изгарянето на мазут. Горелките са изработени от висококачествени материали, което гарантира тяхната надеждност и безопасност. При разработването на горелките, специално внимание е обърнато на намаляването на шума, редуцирането на габаритните размери и улесняването на монтажа и поддръжката. Съвместими са с всички модели котли, които се предлагат на пазара. Горелките отговарят на изискванията на стандарт EN 267 и са произведени в съответствие с Европейските директиви за електромагнитна съвместимост, ниско напрежение, ефективност на котлите и машинна директива. Всички горелки се тестват преди да напуснат завода.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • За птицеферми Supercikki

  SupErcikki 80 са газови топловъздушни апарати, специално разработени за отопление на птицеферми. Специалната атмосферна горелка гарантира висока ефективност, както при работа на метан, така и с пропан-бутан. Високото ниво на безопасност се гарантира от система за контрол на пламъка, посредством йонизация, двоен термостат и пресостат. Солидният корпус на топловъздушния апарат е изработен от прахово боядисана поцинкована ламарина със степен на защита IP 44, което прави съоръжението подходящо, както за вътрешен, така и за външен монтаж. Корпусът може да бъде лесно разглобен, без да се налага разкачването на каквито и да било връзки. Центробежния вентилатор подсигурява оптималната скорост на подаване на въздуха през въздуховода, което гарантира отличната дистрибуция на топлина към помещението.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • За свинеферми Piggy

  Газовите топловъздушни апарати PIGGY са изключително високоефективни. Те са специално разработени за отопление на свинеферми. Специалната атмосферна газова горелка гарантира висока производителност, както при работа на метан, така и на пропан-бутан. Високото ниво на безопасност се гарантира от системата за контрол на пламъка, посредством йонизация, двоен термостат и пресостат. Солидният корпус на топловъздушния апарат е изработен от неръждаема стомана със степен на защита IP 44 , което прави съоръжението напълно устойчиво на корозия, а това означава, че може да бъде монтирано, както на закрито, така и на открито. Корпусът може да бъде лесно разглобен, без да се налага разкачането на каквито и да било връзки. Това значително улеснява поддръжката и обслужването на уреда. Високоефективният осов вентилатор подсигурява оптималната скорост на подаване на въздуха през вентилационната решетка на топловъздушния апарат, което гарантира отличната дистрибуция на топлина към помещението.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Индустриалните горелки от серия ER

  Индустриални горелки Серия ER

  Индустриалните горелки от серия ER са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва голям набор от компоненти (група за регулиране на налягането, помпена група, подгревател за горивото, газов тракт, контролно табло и вентилатор). Модулацията позволява винаги да се постигат оптималните параметри на горенето в зависимост от моментното натоварване на системата.

  ER 4 540/2500 ÷ 4000 kW

  ER 6 840/4000 ÷ 6000 kW

  ER 9 1250/6000 ÷ 9000 kW

  ER 12 1750/9000 ÷ 12000 kW

  ER 16 2350/12000 ÷ 16000 kW

  ER 20 3000/16000 ÷ 20000 kW

  ER 25 3500/20000 ÷ 25000 kW

  ER 32 4000/25000 ÷ 32000 kW

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Кондензни котли Alu Pro Power

  Модулиращ котел ново поколение серия Alu Pro Power

  Висока ефективност отговаряща на Европейска директива ЕЕС 92/42, която гарантира ниски експлоатационни разходи. Кондензационни модулиращи котли за подов монтаж, включващ топлообменник от ново поколение, направен от специален алуминий и силикон, който генерира широк диапазон на модулация (в съотношение до 1:40) при изключително малки външни размери. Котелът е съставен от независими 75kW термични модули, управлявани в каскадна последователност, осигурявайки най-доброто адаптиране към топлинните нужди и максимална надеждност при експлоатация. Безстепенната премикс горелка от неръждаема стомана, осигурява непрекъсната, безшумна и високо ефективна работа, отделяйки ниски нива на вредни емисии, отговаряща на Class 5 NOx (съотв. UNI EN 297). Котелът е снабден с подходящ модул за контрол на безстепенна помпа, при регулирането на основния отоплителен кръг. Контролният панел RIELLOtech има възможност да управлява до 8 броя котли в каскада.

  – Ниски топлинни загуби

  – Широк набор от аксесоари за бърз, лесен и ефективен монтаж.

  – Възможност за външен монтаж, благодарение на специалните окомплектовки, които позволяват да се достигне IPX5D

  – Компактните размери и редуцираното тегло допринасят за по-лесния транспорт и преместване на съоръжението.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Модулиращи мазутни горелки Серия Press P/N – P/N ECO

  Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kW. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет – от 7 до 60 °E при 50°C. Горелките могат да функционират като прогресивни двустепенни или като модулиращи, ако им се монтира PID регулатор и съответния датчик (за температура или налягане). По този начин се гарантира модулационно отношение 3:1. Гъвкавостта на тази серия я превръща в изключително подходяща за окомплектоване с парни котли, където топлинния товар варира в големи граници, за котли с диатермично масло, както и за водогрейни котли с големи мощности. Системата с плъзгачи, която позволява издърпването на горелката назад без да се сваля от котела, дава бърз и лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което значително улеснява поддръжката и обслужването на горелката.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Серия RLS M MZ

  Горелките от серия RLS/M MZ покриват топлинни мощности от 550 до 2460 kW. Те са разработени за работа с ниско и среднотемпературни водогрейни котли, топловъздушни апарати, парни котли и котли, работещи с диатермично масло. Горелките функционират като двустепенни при работа с нафта и като модулиращи при работа на газ, с инсталиране на PID регулатор и съответните датчици (за температура или за налягане). RLS/M MZ имат отлични работни характеристики, което гарантира нисък разход на гориво и намалени експлоатационни разходи. Техния дизайн и намалени габарити значително улесняват монтажа и поддръжката им. Вградения шумоизолационен материал свежда нивата на шум до минимум. Предлага се голяма гама аксесоари за горелките от тази серия, което ги прави изключително гъвкави по отношение на тяхното приложение и функционалност.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Серия Acquafun

  Acquafun е конвенционален газов бойлер за моментно производство на топла вода за битови нужди. Инсталацията му е изключително бърза и лесна, като няма нужда от никакви електрически връзки благодарение на автоматичната система за запалване с батерии. Предлагат се версии с капацитет на производство на топла вода за Б.Г.В. от 11 и 14 литра.

  – Дисплей, показващ температурата на водата

  – Економайзер, проектиран за намаляване на разхода на газ

  – Автоматично запалване с батерии; батериите са включени в окомплектовката (1,5 Volt – тип C)

  – Непрекъснатата модулация позволява температурата на водата да остане постоянна, дори при промяна в налягането или дебита, както и да се оптимизира работата на трипътни смесителни вентили.

  – Температурен датчик на подаващата вода

  – Благодарение на изключително компактните си размери, бойлерът може да бъде монтиран и в апартаменти с ограничена площ.

   

  – В съответствие с Директива 2009/125/EC

  – Природен газ или пропан-бутан

  – Конвенционален димоотвод

  – Система за автоматично запалване с батерии

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Серия AELIOS

  ПЛОСКИ СЕЛЕКТИВНИ СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

  – Корпус от алуминий (Al Mg Si 05) с гръб от галванизирана стомана, с уплътнение от EPDM.

  – Високоплътносттна екологична топлоизолация GLASSWOOL с дебелина 50мм. Коефициент на топлопреминаване на GLASSWOOL: λ = 0,032 W/m grd

  – Рамка от медни тръби с ниско хидравлично съпротивление.

  – Високоселективен абсорбер от алуминиев лист с добавен титан, лазерно заварен за тръбната рамка.

  – Специални силиконови уплътнения, издържащи на екстремни условия. Работен диапазон -40о до +200о С

  – Закалено соларно стъкло с постоянен коефициент на разширение и висока степен на пропускливост на светлина. Устойчиво на екстремни темперетурни промени, бури и силни ветрове. UV устойчиво гумено уплътнение към соларното стъкло.

  – Нова конструкция за по-малко загуби и по-добра топлопроводимост на Абсорбера

  – Лазерно заварена тръбна рамка за абсорбера

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !