• Едностепенни мазутни горелки (1)

 • Двустепенни мазутни горелки (1)

 • Тристепенни мазутни горелки (1)

 • Модулиращи мазутни горелки (1)

 • Двустепенни мазутни горелки Сeрия Press N

  Горелките от серия PPRESS N са с мощност от 171 до 1140 kW. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи фабрики. Горелките са двустепенни. Сервомотор регулира автоматично отварянето на въздушната клапа, за да се получи оптималния дебит на въздуха за двете степени. Горелките са оборудвани с микропроцесорен програматор с бутон за индикация на състоянието и причините за грешка. Горивната глава може да се регулира в зависимост от необходимата мощност, това гарантира оптималното горене. Горелките от тази серия се предлагат с два размера на горивната глава – стандартна дължина и дълга горивна глава, което ги прави съвместими с всички видове модели котли, които се предлагат на пазара. Базовата
  версия на тези горелки е разработена за работа с мазут с вискозитет 7°E, но ако бъдат оборудвани със специален подгревателен кит, горелките могат да работят и с гориво с по-висок вискозитет. Системата с плъзгачи, която позволява издърпването на горелката назад без да се сваля от котела, дава бърз и лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което значително улеснява поддръжката и обслужването на горелката.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Едностепенни мазутни горелки Сeрия Riello 40 N

  Едностепенните мазутни горелки от серията 40 N са разработени да задоволят необходимостта от използване на мазут, като гориво за отоплителни инсталации и промишлени производства. Серията покрива мощности от 34 до 217 kW и включва два модела. Горелките са изработени от основните за серията RIELLO 40 компоненти, но освен тях имат и специфични компоненти необходими за изгарянето на мазут. Горелките са изработени от висококачествени материали, което гарантира тяхната надеждност и безопасност. При разработването на горелките, специално внимание е обърнато на намаляването на шума, редуцирането на габаритните размери и улесняването на монтажа и поддръжката. Съвместими са с всички модели котли, които се предлагат на пазара. Горелките отговарят на изискванията на стандарт EN 267 и са произведени в съответствие с Европейските директиви за електромагнитна съвместимост, ниско напрежение, ефективност на котлите и машинна директива. Всички горелки се тестват преди да напуснат завода.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Модулиращи мазутни горелки Серия Press P/N – P/N ECO

  Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kW. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет – от 7 до 60 °E при 50°C. Горелките могат да функционират като прогресивни двустепенни или като модулиращи, ако им се монтира PID регулатор и съответния датчик (за температура или налягане). По този начин се гарантира модулационно отношение 3:1. Гъвкавостта на тази серия я превръща в изключително подходяща за окомплектоване с парни котли, където топлинния товар варира в големи граници, за котли с диатермично масло, както и за водогрейни котли с големи мощности. Системата с плъзгачи, която позволява издърпването на горелката назад без да се сваля от котела, дава бърз и лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което значително улеснява поддръжката и обслужването на горелката.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !

 • Тристепенни мазутни горелки Серия Press T/N – T/N ECO

  Горелките от серия PRESS T/N са с мощност от 800 до 5130 kW. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет – от 7 до 60 °E при 50°C. Горелките са тристепенни, което ги прави отлично решение за инсталации с променливо, но предсказуемо натоварване. Сервомотор регулира автоматично отварянето на въздушната клапа, за да се получи оптималния дебит на въздуха при работата на всяка от степените. Горелките от серията се предлагат с два размера на дължината на горивната глава – стандартна и дълга, което ги прави съвместими с всички модели котли, които се предлагат на пазара. Електрически подгревател е предвиден, за да поддържа температурата на горивото подходяща за горенето. За изгарянето на горива с по-висок вискозитет, се предлагат отделно специални подгревателни китове. Системата с плъзгачи, която позволява издърпването на горелката назад без да се сваля от котела, дава бърз и лесен достъп до вътрешността на горивната глава, което значително улеснява поддръжката и обслужването на горелката.

  С всички продуктови характеристики можете да се запознаете в PDF файла. Изтеглете оттук PDF !