НОВО !!! ПРЕМИКС топловъздушни газови апарати от TECHNOCLIMA !

Tecnoclima_PMX_1 300x161
Гамата от топловъздушни апарати MIXTY на италианския производител Tecnoclima се състои от различни серии, готови да отговорят на всички нужди на клиента, както по отношение на подаване на въздуха, така и на монтажа. Гамата съчетава в себе си кондензни апарати с премикс модулиращи горелки за свободен монтаж или канално свързване, а също така и конвенционални едностепенни апарати за свободен монтаж с директно подаване на въздуха.
Серии с директно подаване на въздуха (PMX, MIXIJET)
Серия за канално свързване (CMX)
Отоплителни модули за вграждане в климатични камери (SMX).

Премикс газовите топловъздушни апарати на Tecnoclima разполагат с много предимства:
– Голям диапазон на модулация на премикс горелката: от 30% до 100% от номиналната мощност.
– Благодарение на модулацията, при понижаване на моментната необходимост от топлинна мощност, могат да се достигнат много добри стойности на ефективност до 106%, което на свой ред намалява разходите за газ.
– Премикс горелката, която предварително смесва газта и въздуха позволява получаването на оптимална горивна смес, при изгарянето на която се отделят изключително ниски нива на вредни емисии на азотни окиси NOx: Class 5;
– Възможността за модулиране на топлинната мощност, спрямо моментното натоварване, позволява реализиране на икономии до 30% в сравнение с конвенционалните системи.
– Топловъздушните апарати от гамата MIXTY са изработени от висококачествени материали и разполагат с всички необходими сертификати. Всички машини подлежат на строг производствен контрол и се тестват преди да напуснат завода.

Всички топловъздушни апарати от гамата MIXTY разполагат с CE сертификат и отговарят на съществените изисквания на ErP Directive 2009/125/EC.
PMX – премикс кондензни топловъздушни апарати за свободно стоящ монтаж в закрити помещения. Директно подаване на въздуха и осови вентилатори.
CMX – топловъздушни апарати подходящи за монтаж, както в закрити помещения, така и на открито (чрез добавяне на допълнителен защитен кит). Апаратите от тази серия са оборудвани с премикс горелка и центробежен вентилатор. Те са предвидени за свързване към система от въздуховоди, като предлагат възможност за работа с 100% пресен въздух или с рециркулация на въздуха от помещението.
MIXIJET – едностепенни компактни премикс газови топловъздушни апарати за монтаж в закрити помещения. Свободно стоящ монтаж и директно подаване на въздуха (конвенционална серия).
SMX – автономни премикс кондензни отоплителни секции, които могат да бъдат интегрирани в климатични камери. Възможността за комбиниране на тези секции, както в паралел, така и последователно, позволява постигането на обработка на големи дебити от въздух, като същевременно се пести пространство.

С пълните технически характеристики, можете да се запознаете оттук –  PMX – CMX – SMX – MIXIJET_brochure.