“Калория” е официален представител за българския пазар на италианската фирма RIELLO GROUP и на гръцката CALORIA.

Фирмата е основана през 1994 година и има трайно присъствие у нас, като коректен партньор при доставката на съоръжения и с инженеринговата си дейност на отоплителни инсталации, системи със слънчеви колектори, при монтажа на горивно оборудване за индустриални обекти и др.

“Калория” предлага висококачествена горивна техника и съоръжения на водещи компании – продукти с марките RIELLO, Tecnoclima, Thermostahl, Nobel International и др. С навлизането на промишленото и битовото газифициране е наложена адекватна политика спрямо потребностите на пазара. На територията на България, “Калория” извършва доставка и монтаж на топлотехническо оборудване за бита и селското стопанство при газифицирането с природен газ: оранжерии, сушилни, птицеферми, месокомбинати, хлебозаводи, в млекопреработвателната индустрия, в редица лекопромишлени предприятия, дестилерии и розоварни, топлофикации, училища, детски градини, обществени сгради, хотели, тенис- кортове и др. На основа професионалния си опит, “Калория” посреща нуждите на всеки клиент за правилен избор на горивна техника и съоръжения с битово или индустриално приложение. Специалисти предлагат всички възможни варианти за избор и техническо осигуряване според индивидуалните нужди, като най-добрата инвестиция за клиента.

С успех “Калория” предлага на своите клиенти висококачествена горивна техника и топлотехнически съоръжения. Фирма RIELLO – Италия е най – големият производител на горелки в Европа и разполага с най-големия изследователски център и изпитателна лаборатория. RIELLO има стабилно развитие на световния пазар повече от 90 години. Предлага широка гама горелки, работещи с горива: газ, нафта, мазут, както и комбинирани нафта – газ и мазут – газ с мощност до 32 MW; пълна гама стенни газови котли за отопление и битова гореща вода, която обхваща различните типове и конструкции, с цел ефективна и икономична работа, за максимален топлинен комфорт с изключително естетичен външен вид и безшумна работа.

С продуктите, произвеждащи топлина посредством ефикасен и контролиран горивен процес.

В съвременните условия на глобализиране на пазари и продукти, RIELLO поставя акцента в своята фирмена политика върху постоянното търсене на технологични иновации и постигане на отлично качество на продуктите с разумни разходи, сериозно отношение към изискванията за опазване на околната среда, икономия на енергия и намалени нива на отделяни вредности, с грижа към природата и човека.