На основа професионалния си опит, “Калория” посреща нуждите на всеки клиент за правилен избор на горивна техника и съоръжения с битово или индустриално приложение. Специалисти предлагат всички възможни варианти за избор и техническо осигуряване според индивидуалните нужди, като най-добрата инвестиция за клиента.

“Калория” предлага инсталиране, настройка и пуск на предлаганите съоръжения. Извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване, осигурява доставката на оригинални резервни части.

С продуктите на “Калория”, клиентът е конкурентноспособен.

С навлизането на промишленото и битовото газифициране е наложена адекватна политика спрямо потребностите на пазара.

Отдел продажби:

Tел.: 02 831-11-30

Tел.: 02 831-11-32

Tел.: 0879 884-713

Tел.: 0898 451-505

e-mail: riello@techno-link.com

Отдел сервизно обслужване:

Tел.: 0879 295-962

Tел.: 0878 884-710

Tел.: 0879 295-963

e-mail: riello@techno-link.com

Отдел доставка на стока и резервни части:

Tел.: 0898 477-226

e-mail: riello@techno-link.com