+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Дирекция МТОСО-МВР

Дирекция МТОСО-МВР издава настоящата референция на фирма КАЛОРИЯ, гр. София, в уверение на това, че същата е коректен партньор и е изпълнила договорните условия за обществени поръчки с предмет:
• "Проектиране, съгласуване и изпълнение газификацията на обекти на МВР на територията на гр. Банкя с подобекти:
о Полицейски участък - СДВР;
о Санитарно-курортен комплекс на МВР;
• "Проектиране, съгласуване и изпълнение газификацията на обекти на МВР на територията на РДВР-гр. Монтана с подобекти:
о КАТ-РДВР-гр. Монтана;
о Котелна централа РСПАБ- гр. Монтана.