+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

ФИКОСОТА АД

Фирма КАЛОРИЯ извърши доставка на :
чугунени водогрейни котли 500 kW- 2 бр. комбинирани горелки RIELLO /нафта-газ/ -2 бр. прилежащата им газова арматура /комплект/- 2 бр.
на обекти на "ФИКОСОТА " ООД - гр. Шумен.
Оборудване е на високо технологично ниво и при експлоатация показва монго добри параметри.
Отоплителните съоръжения са доставени в кратък срок и към момента работят безотказно.
Фирмата разполага със значителна складова наличност на:
- Котли - стоманени и чугунени;
- Горелки - нафта, газ, мазут и комбинирани;
- Въздухоотоплителни апарати;
- Бойлери и слънчеви колектори.
КАЛОРИЯ е коректен партньор, с добри специалисти в областта на отоплителната, климатична техника и за изграждането на газови системи.
Настоящата Референция се издава, във връзка с участието на КАЛОРИЯ в процедури за възлагане на обществени поръчки.