+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Тютюносушилен комплекс - град Първомай

Тютюносушилен комплекс - град Първомай - Газови горелки FS 8, с обща инсталирана мощност 2 600 kW