+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Триходов водогреен стоманен котел RTS

- Висока ефективност  ­­ отговаряща на Европейска директива ЕЕС 92/42, осигуряваща ниски експлоатационни разходи.

-Триходов стоманен котел, пламъчнотръбна конструция с масивен корпус от една част.

- Геометрията на топлообменния поток при котлите RTS 3S редуцира времето на преминаване на изходящите газове в зоните с висока температура, което гарантира оптимален топлообмен и намаленото образуване на вредни емисии (Low NOx).