+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Стоманени водогрейни котли Enersave

Серия стоманени котли ENERSAVE са продукт на съвременно производство, интензивни проучвания и натрупан опит - 36 модела за капацитет от 20 000 до 4 000 000 kcal/h (23 до 4652 kW). Предназначени са за производство на гореща вода за отоплителни инсталации, технологични нужди, получаване на битова топла вода чрез свързване с бойлер, и др.
Материали и конструкция
Конструирането им, контролът при прозводството и тестването на готовия продукт са базирани на всички изисквания на норми, стандарти и Директиви на Европейския съюз и Системата за управление на качеството ISO 9001 за гарантиране потребностите на клиента. Материалът за изработване на корпуса на котлите е качествена горещо валцована стомана St37-2 по DIN 17 100. Изрязването на стоманените листа е с високотехнологичен лазерен апарат. Заваряването е роботизирано чрез автомат MIG-MAG и се изпълнява според стандарти 288-1, 288-3 и DIN 50 120, 50 121 -50 145. Качеството на заваръчните съединения е по DIN 8 563, а процедурата по заваряването-според 131 -ISO-4 063. Димоходните тръби са тип MANNESMAN от St 35 според DIN 1 629, безшевни. Газовите турбулатори са изработени от неръждаема стомана INOX по AISI 304. Вратата на котела е от термоустойчив и огнеупорен материал PLICAST-LW MIX 124 (PLIBRICO) и се уплътнява към котела с изолация от инертни керамични фибри с дебелина 90 mm за котли до 210 kW и 180 mm за котли до 407 kW. Външната изолация е от стъклена вата и метален капак. Отварянето е вдясно или вляво. На вратата има прозорче от огнеупорно стъкло PYREX за наблюдение на пламъка по време на работа. Изолацията на корпуса на котела е от стъклена вата с дебелина 80 mm, покрита с алуминиево фолио. Външните капаци са с 1 mm дебелина, от стоманена ламарина DKP, праховобоядисани и закалени при200°С. Серия ENERSAVE е проектирана, следвайки германския стандарт DIN 4 702. Котелът е хоризонтален, триходов, с димоходни тръби, работещ със свръхналягане. Конструиран е така, че всички стени на котела около пламъка на горелката имат водна риза. Размерите на горивната камера, броят и големината на димоходните тръби, специалната конструкция на турбулаторите и външната изолация са конструирани така, че да осигуряват максимално използване на топлинната енергия от изгарянето на горивото, с минимална възможност за евентуални топлинни загуби. Специална пластина във вътрешността на котела диспергира водата за ефективен топлообмен и предпазва котела от термично натоварване при запалване на горелката. Колекторът за изгорели газове в задната част на котела е топлоизолиран и има люк за почистване, чиято функция е и да компенсира евентуални термични разширения. Според нуждите на клиента могат да бъдат изработени и котли със специална конструкция при допълнителна поръчка.