+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Сертифициране

RIELLO притежава Сертифицирана система за управление на качеството (СУК), в съответсктвие с ISO 9001, а всички продукти имат знак CE, издаден от DVGW, DIN или Gastec.
Благодарение на постоянното разрастване на компанията в Италия като специалист в отоплението и климатизацията и на международния пазар като доставчик на продукти за различни приложения (от битово отопление до индустриално),RIELLO успя да постигне лидерство в Европа.
Днес RIELLO е световна компания с производствена и търговска мрежа, способна да предоставя продукти и услуги в цял свят.
Перманентният контрол по качеството в завода се осъществява непрекъснато от самото му основаване и води до получаването на сертификат ISO 9000 (постигнат е ISO 9001 vision 2000 през 2002г).