+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА АД

Искаме да отбележим нашите взаимоотношения с КАЛОРИЯ като с коректен и надежден партньор при съвместната ни работа.
КАЛОРИЯ е представител на водещи европейски фирми в областта на отоплителната техника - RIELLO, THERMOSTAHL, TECNOCLIMA и др. Предлаганите от нея отоплителни съоръжения сме залагали в редица търгове, проекти и оферти и не веднъж сме реализирали. Ето и някой от тях:
1. Община Ямбол:
- I ви етап - Газификация общински обекти - подмяна горивни уредби.
- II ри етап - Газификация общински обекти - подмяна горивни уредби.
2. Община Гоце Делчев - Подмяна котли и горелки.
3. Община Разград - Газификация - подмяна горивни уредби.
4. Община Елхово - Подмяна горелки.
5. Община Исперих - Газификация - подмяна горивни уредби.
При реализирането им, съоръженията са доставени в срок, квалифицираните им специалисти откликват веднага, а оборудването е лесно за обслужване, икономично, с висок К.П.Д.
Ние винаги избираме продуктите на КАЛОРИЯ, като сме сигурни в избора и реализацията им.
Настоящата Референция се дава на КАЛОРИЯ - гр. София да послужи където е необходимо.