+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Община Асеновград

През 2002 година фирма Калория извърши газификация на обекти на общинска издръжка в Община Асеновград, както следва:
- Подобект I: ОУ "Христо Ботев"
- Подобект 2: СОУ "Св.Княз Борис I"
- Подобект 3: ЦДГ "Бако Динчо"
Газовите инсталации на тези обекги са пуснати в експлоатация в срок и към момента работят успешно.
Община Асеновград препоръчва КАЛОРИЯ на всеки взискателен клиент.