+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Обслужване

С продуктите на "Калория" ООД, клиентът е конкурентноспособен.
С навлизането на промишленото и битовото газифициране е наложена адекватна политика спрямо потребностите на пазара. На територията на България, "Калория" ООД извършва доставка и монтаж на топлотехническо оборудване за селското стопанство при газифицирането с природен газ - сушилни за тютюн и др.
"Калория" ООД предлага инсталиране, настройка и пуск на предлаганите съоръжения. Извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване, осигурява доставката на оригинални резервни части.