+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

За нас

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

От 1994 година фирма "Калория" има трайно присъствие у нас, като коректен партньор при доставката на съоръжения и с инженеринговата си дейност на отоплителни инсталации, системи със слънчеви колектори, при монтажа на горивно оборудване за индустриални обекти и др.

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ
По отношение търговската си дейност, "Калория" има изградена мрежа от представители в цялата страна на основата на коректност и доверие. Това са инженерингови фирми от областта на енергетиката, топлотехниката, промишлеността, клиенти от сферата на селското стопанство, тютюнопроизводството и др.

ПРОДУКТИ
RIELLO произвежда чугунени отоплителни котли, модулиращи стенни газови котли за отопление и битова топла вода, газови проточни бойлери. RIELLO е единственият производител на горелки с различно приложение – за бита, за обществения сектор, за технологични процеси и индустрията.


ПЕРСОНАЛ
На основа професионалния си опит, "Калория" посреща нуждите на всеки клиент за правилен избор на горивна техника и съоръжения с битово или индустриално приложение. Специалисти предлагат всички възможни варианти за избор и техническо осигуряване според индивидуалните нужди, като най-добрата инвестиция за клиента.

ОБСЛУЖВАНЕ
С продуктите на "Калория", клиентът е конкурентноспособен.
С навлизането на промишленото и битовото газифициране е наложена адекватна политика спрямо потребностите на пазара. На територията на България, Калория извършва доставка и монтаж на топлотехническо оборудване за селското стопанство при газифицирането с природен газ - сушилни за тютюн и др.
Калория предлага инсталиране, настройка и пуск на предлаганите съоръжения. Извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване, осигурява доставката на оригинални резервни части.

СЕРТИФИЦИРАНЕ
RIELLO притежава Сертифицирана система за управление на качеството (СУК), в съответсктвие с ISO 9001, а всички продукти имат знак CE, издаден от DVGW, DIN или Gastec.
Благодарение на постоянното разрастване на компанията в Италия като специалист в отоплението и климатизацията и на международния пазар като доставчик на продукти за различни приложения (от битово отопление до индустриално), RIELLO успя да постигне лидерство в Европа.
Днес RIELLO е световна компания с производствена и търговска мрежа, способна да предоставя продукти и услуги в цял свят.
Перманентният контрол по качеството в завода се осъществява непрекъснато от самото му основаване и води до получаването на сертификат ISO 9000 (постигнат е ISO 9001 vision 2000 през 2002г).