+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България

2017-03-31 14:25:21
Енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителни дружества в България

Можете да закупите стенен газов котел от "Калория" и да се възползвате от газовия проект Desiree

Министерството на енергетиката в България в рамките на Националната програма за ускорено газифициране ще получи подкрепата Международен фонд "Козлодуй" (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие, с цел присъединяване на домакинствата към газоразпределителната мрежа.

Тази помощ за жилищния сектор ще бъде предоставена чрез изпълнението на газовия проект Desiree, който има за главна цел да осигури ефективен механизъм за подпомагане на газифицирането на българските домакинства, спазвайки изискванията на Директивата за енергийна ефективност на ЕС, съгласно които страните-членки трябва да разработят механизъм за финансиране на енергийната ефективност.

за повече информация  http://desireegas.bg/bg-bg/