+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

ЕКОКЛИМА АД

Съвместната ни работа с КАЛОРИЯ стартира през 2000 г.
Фирмата предлага широка гама от горивни съоръжения и дава възможност на клиентите си за доставка на качествено газово оборудване. Имаме изпълнени над 20 обекта, на които сме монтирали газови и газонафтови горелки и стоманени котли, доставени от КАЛОРИЯ. Всички съоръжения са технически добре окомплектовани и постигат параметрите, посочени в съпътстващата документация, доставят се с необходимите сертификати и декларации за съответствие, съгласно изискванията на европейските норми и стандарти. До момента всички горивни съоръжения работят нормално, нямаме направени сериозни рекламации от страна на клиенти.
Преимущество на фирмата е, че поддържа съоръжения в наличност, което намалява до минимум времето за доставка, а допълните поръчки се изпълняват в договорените срокове.
В Калорияпо наше мнение работят специалисти с висока квалификация и професионален опит, които ни оказват компетентна помощ при избора на необходимите съоръжения.
Дългогодишната ни съвместна дейност ни дава увереност, че фирма КАЛОРИЯ е надежден и коректен партньор, с който ще продъжим сътрудничеството си и в бъдеще.