На основа професионалния си опит, “Калория” посреща нуждите на всеки клиент за правилен избор на горивна техника и съоръжения с битово или индустриално приложение. Специалисти предлагат всички възможни варианти за избор и техническо осигуряване според индивидуалните нужди, като най-добрата инвестиция за клиента.

“Калория” предлага инсталиране, настройка и пуск на предлаганите съоръжения. Извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване, осигурява доставката на оригинални резервни части.

С продуктите на “Калория”, клиентът е конкурентноспособен.

С навлизането на промишленото и битовото газифициране е наложена адекватна политика спрямо потребностите на пазара.

Димитриос Алексудис

Управител riello@techno-link.com

Борислава Борисова

Инженер “Продажби” +359 879 884 713 riello@techno-link.com

Камен Николов

Инженер “Продажби” +359 879 295 962 knikolov@riello.bg

Красимир Мирчев

Сервизен Техник +359 879 295 963 riello@techno-link.com

Стоян Трайков

Сервизен техник +359 879 884 710 riello@techno-link.com

Десислава Гюрова

Доставки, склад и резервни части +359 898 477 226 riello@techno-link.com

Мария Стоянова

Касиер-счетоводител riello@techno-link.com

Димитър Тачев

Товаро-разтоварни дейности +359 879 884 712 riello@techno-link.com