+359 2 831 11 30; - 31; -32; - 33

Дирекция МТОСО-МВР

Дирекция МТОСО-МВР издава настоящата референция на фирма КАЛОРИЯ, гр. София, в уверение на това, че същата е коректен партньор и е изпълнила договорните условия за обществена поръчка с предмет:
• "Доставка на 2 бр.чугунени водогрейпи котли RIELLO, прилежаща арматура към тях и водни циркулационпи помпи, за обекти:
о КАТ-Пазарджик;
о РДВР-Ямбол, на 22.12.2004 ГОД.